Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva MČ Praha 12

Ing. Vojtěch Kos, MBA
ekonom, podnikatel, zakladatel Spolku pro lepší život v Praze, kandidát na starostu MČ Praha 12
 

Ing. Jiří Fremr
projektant
 

Doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.
vědecký pracovník - vysokoškolský pedagog
 

Pavel Ehrlich
živnostník, spoluzakladatel Spolku pro lepší život v Praze, předseda MS ODS Praha - Modřany
 

Mgr. Zlatuše Rybářová
manažerska sociálních a zdravotních služeb
 

Michaela Černá
OSVČ, nestraník, člen představenstva Spolku pro lepší život
 

Tomáš Korálek
jednatel stavební firmy, člen komise územního rozvoje
 

Jakub Němec
podnikatel
 

RNDr. Radan Huth, DrSc.
vědecký pracovník - klimatolog

Ing. Jiří Hlavnička
manažer IT projektů
 

Mgr. Vojtěch Bernacik
středoškolský pedagog

MUDR. Radka Sýkorová
lékařka

Mgr. Jan Jiráček
advokátní koncepient

Bc. Veronika Mallotová, Dis.

Mgr. Martin Roth

Ing. Vladimír Kotnour

PhDr. Jana Pekárková

Ing. Pavel Moravec

Ing. Michal Šereda

Mgr. Renáta Sendulská

Mgr. Petr Mallota

Bc. Jiří Táborský

Zdeněk Fráz

Mgr. Jiří Kercl

Jaroslava Dimitriević

Lenka Keyřová

PhDr. Jitka Brunclíková

Naděžda Škodová

Marek Tamchyna

Vojtěch Kos ml.

Mgr. Helena Mallotová

Milan Macháček

Ing. Jan Božovský

Miroslav Tanzer

PhDr. Tomáš Grulich