Michaela Černá

Michaela Černá

Osobní data

Narozena 26.12.1982
Vdaná, dvě děti
Nestraník

Vystudovala SOŠ služeb se zaměřením na veřejnou správu a právo, absolventka Liberálně - konzervativní akademie. Místopředsedkyně Spolku pro lepší život v Praze, ve kterém aktivně působí a organizuje akce zaměřené zejména na rodiny s dětmi. Působila v bankovním sektoru a v dalších soukromých společnostech.  

Proč kandiduji do zastupitelstva MČ Praha 12

Nabízím pohled mladé generace a ženy se zdravým rozumem, která se chce aktivně podílet a společně ovlivňovat naše místo k životu. Radnice by se měla ještě více otevřít lidem. Mohla by pořádat tzv. dny otevřených dveří nebo dny se starostou.

Chtěla bych navrhnout participativní rozpočet - nástroj pro zapojení veřejnosti do procesu rozhodování a formulování priorit, kdy občané mohou tvořit, navrhovat, vybírat a volit konkrétní projekty.

Ráda bych obrátila pozornost městké části na nedostatečné kapacity ve školství, se kterými se Praha 12 potýká kvůli nárůstu výstavby a nových obyvatel. Především v mateřským a základních školách je tento nedostatek citelný. Svojí činností v zastupitelstvu chci zajistit každé matce nárok na místo ve školce pro své dítě bez diskriminačních podmínek a bez nutnosti vozit své dítě přes celou Prahu 12.

Vím, jak jsou důležité znalosti cizích jazyků. Výuka jednoho světového jazyka by měla začít již na prvním stupni základních škol, ale hravým a přirozeným způsobem namísto drilu. Proto budu podporovat rozvoj bilingvních tříd a další možnosti jazykového vzdělání našich dětí.

V Praze 12 máme stále málo míst pro tzv. sousedské setkávání, ale i pro uskutečňování různých sportovních a kulturních akci. Zvláště ve dnech pracovního volna zde není mnoho míst k odpočinku, téměř žádné kavárny, koutky pro děti... Proto budu podporovat rozvoj a revitalizaci našich náměstí. Nejen Sofijské, ale i to v Komořanech nebo na Točné, kde by měly být nejen nákupní možnosti, ale i oddechová část s lavičkami, zelení a tzv. fontánami (pítky). 

Je třeba postupně projít dětská hřiště, zjistit závady, potřeby dnešních dětí, nechat všechna pískoviště zakrýt plachtami a zajistit tak jejich čistotu a bezpečnost. Zároveň budu podporovat výstavbu tzv. fitparků a posilovacích hřišť.

Vím, jak je dnes složité vyřídit cokoliv na naší poště. Proto bych chtěla České poště nabídnout další prostory pro vybudování více poboček.

Uvědomuji si, jak je těžké v podvečerních hodinách najít místo k parkování na našich sídlištích.  Budu se podílet na vytipování vhodných míst pro přeznačení z podélného parkování na  šikmé. V naší MČ je minimální počet automatů na lístky do MHD, proto bych se ráda  zasadila o jejich rozšíření jako jeden z kroků, jak posílit městskou hromadnou dopravu.