Zástupci ODS Praha 12

Předseda OS ODS Praha 12      
Ing. Vojtěch Kos, MBA
 
Místopředsedové OS ODS Praha 12
Mgr. Michaela Novotná Burdová
Ing. Jiří Fremr
Petr Břicháček
 
Členové Oblastní rady ODS Praha 12
Mgr. Petr Mallota
Ing. Jitka Pilařová, MBA
Ing. Jiří Hlavnička
Tomáš Korálek
Pavel Ehrlich
 
Člen Regionální rady ODS Praha
Petr Břicháček
 
Delegáti RSP
Pavel Ehrlich
Tomáš Korálek
Mgr. Helena Mallotová
Doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. (1. náhradník)
 
Kontrolní a revizní komise RS ODS Praha
Jan Jiráček
 
Rozhodčí komise RS ODS Praha
Ing. Jiří Hlavnička
 
Delegáti na Kongres ODS
Mgr. Helena Mallotová
Mgr. Michaela Novotná Burdová
Ing. Vojtěch Kos, MBA
Tomáš Korálek
Jakub Němec (náhradník)

 
Zvolení zastupitelé za ODS: MČ Praha 12 (2018-2022)
Ing. Vojtěch Kos, MBA
Ing. Jiří Fremr
Doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.
Pavel Ehrlich
Mgr. Zlatuše Rybářová
Michaela Černá (nestraník)
Tomáš Korálek

 
Zvolení zastupitelé za ODS: MČ Praha - Libuš (2018-2022)
JUDr. Ing. Eva Radová
Mgr. Matěj Kadlec (nestraník)

 
Volby do výše uvedených orgánů ODS se uskutečnily 23.11.2017