Zástupci ODS Praha 12

Předseda OS ODS Praha 12      
Ing. Vojtěch Kos, MBA
 
Místopředsedové OS ODS Praha 12
Mgr. Michaela Novotná Burdová
Ing. Jiří Fremr
Petr Břicháček
 
Členové Oblastní rady ODS Praha 12
Ing. Jiří Hlavnička
Pavel Ehrlich
Bc. Jiří Táborský
Mgr. Zlatuše Rybářová
Vojtěch Mikoláš
Marek Tamchyna
 
Člen Regionální rady ODS Praha
nominován Pavel Ehrlich (do zvolení v RSP stávající člen Petr Břicháček)
 
Delegáti RSP
Vojtěch Mikoláš
Doc. RNDr. Radan Huth
Mgr. Zlatuše Rybářová
 
Náhradníci RSP
Ing. Vojtěch Kos
Ing. Jiří Hlavnička
Bc. Jiří Táborský
 
Kontrolní a revizní komise RS ODS Praha
Ing. Pavel Moravec
 
Rozhodčí komise RS ODS Praha
Michaela Černá
 
Delegáti na Kongres ODS
Mgr. Michaela Novotná Burdová
Ing. Vojtěch Kos, MBA
Adam Anfilov
Petr Břicháček
 
Náhradníci na Kongres ODS
JUDr. Eva Radová
Bc. Jiří Táborský
Marek Tamchyna
 
Zvolení zastupitelé za ODS: MČ Praha 12 (2018-2022)
Ing. Vojtěch Kos, MBA
Ing. Jiří Fremr
Prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. (nestraník)
Pavel Ehrlich
Mgr. Zlatuše Rybářová
Michaela Černá (nestraník)
Tomáš Korálek (nestraník)
Zvolení zastupitelé za ODS: MČ Praha - Libuš (2018-2022)
JUDr. Ing. Eva Radová
Mgr. Matěj Kadlec (nestraník)
Volby do výše uvedených orgánů OS ODS Praha 12 se uskutečnily 31.10.2019