Zástupci ODS Praha 12

Předseda OS ODS Praha 12      
Ing. Vojtěch Kos, MBA
 
Místopředsedové OS ODS Praha 12
Mgr. Michaela Novotná Burdová
Ing. Jiří Fremr
Petr Břicháček
 
Členové Oblastní rady ODS Praha 12
Ing. Jiří Hlavnička
Pavel Ehrlich
PharmDr. Petr Fifka
Mgr. Zlatuše Rybářová
Vojtěch Mikoláš
Ondřej Michálek
Marek Tamchyna
 
Člen Regionální rady ODS Praha
Vojtěch Mikoláš
 
Delegáti RSP
Ing. Vladimír Schmalz
Doc. RNDr. Radan Huth
Mgr. Zlatuše Rybářová
 
Náhradníci RSP
1. náhradník Ing. Jiří Hlavnička
Ing. Jiří Fremr
Zdeněk Fráz
Marek Tamchyna
Petr Břicháček
 
Kontrolní a revizní komise RS ODS Praha
Ing. Pavel Moravec
 
Rozhodčí komise RS ODS Praha
Adam Flek
 
Delegáti na Kongres ODS
Mgr. Michaela Novotná Burdová
Ing. Vojtěch Kos, MBA
Ing. Vladimír Schmalz
Náhradníci na Kongres ODS
JUDr. Eva Radová
Bc. Jiří Táborský
Petr Břicháček
 
Zvolení zastupitelé za ODS: MČ Praha 12 (2018-2022)
Ing. Vojtěch Kos, MBA
Ing. Jiří Fremr
Prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. (nestraník)
Pavel Ehrlich
Mgr. Zlatuše Rybářová
Michaela Černá
Tomáš Korálek (nestraník, vystoupil z klubu ODS)
Zvolení zastupitelé za ODS: MČ Praha - Libuš (2018-2022)
JUDr. Ing. Eva Radová
Mgr. Matěj Kadlec (nestraník)
Volby do výše uvedených orgánů OS ODS Praha 12 se uskutečnily 20.10.2021