Místní sdružení

Oblastní sdružení ODS Praha 12 se skládá ze 2 místních sdružení, která svojí působností pokrývají celé území městských částí Praha 12 a Libuš - Písnice:

 
Místní sdružení ODS Modřany    
Mgr. Zlatuše Rybářová předseda
Michaela Černá místopředseda
PharmDr. Petr Fifka člen místní rady
Ing. Pavel Moravec člen místní rady
Bc. Jiří Táborský pokladník
volby proběhly 13. 10. 2021
(dovolba 28. 3. 2022)

Místní sdružení ODS Modřany - Jasná    
Vojtěch Mikoláš předseda
Petr Břicháček místopředseda
Marek Tamchyna pokladník
volby proběhly 3. 6. 2021

Místní sdružení ODS Praha - Libuš    
JUDr. Ing. Eva Radová předsedkyně místního sdružení
Mgr. Michaela Novotná Burdová místopředsedkyně místního sdružení
Ing. Jiří Hlavnička pokladník
volby proběhly 6. 5. 2021