Priority ODS Praha 12

Plynulá doprava

Posílení MHD
 • Podpoříme výstavbu metra D na Libuš a Sofijské náměstí, tramvajové tratě na Libuš a do Komořan, a budeme usilovat o zkrácení intervalu vlakového spojení ve špičce na 15min.
Zvýšení prostupnosti komunikací
 • Ve spolupráci s hlavním městem zajistíme výstavbu P+R parkovišť, napojení na Pražský okruh obchvatem Komořan, otevření sjezdu na Libuš/Písnici, úpravy křižovatek vč. inteligentního řízení dopravy.
Zvýšení počtu parkovacích míst
 • Zajistíme výstavbu parkovacích domů a ve vhodných lokalitách úpravu z podélných na kolmá stání.

Kvalitní vzdělání pro Vaše děti

Kapacita školek a škol
 • Zajistíme dostatečnou kapacitu školek a škol (výstavba nových školek v rozvojových oblastech), aby zápisy do těchto zařízení byly slavnostní rodinnou událostí, a ne stresem, zda se podaří dítě do zařízení umístit.
Kvalitní výuka
 • Zajistíme bilingvní výuku v polovině základních škol na území MČ Praha 12.
Investice do budov a sportovišť
 • Zvýšíme investice do budov, sportovišť a zázemí škol a školek, aby vytvořily krásné a účelné prostředí pro žáky a pedagogy.

Lepší život v Praze 12

Rozvoj infrastruktury
 • Zajistíme, aby jakákoliv výstavba byla spojena s rozvojem infrastruktury (služby, školství, komunikace, pošta, lékaři) a vznikem nových pracovních míst.
Zvelebení Prahy 12
 • Revitalizujeme Sofijském náměstí, přestavíme Prior, zvelebíme přirozená centra Prahy 12 a zajistíme důkladnou péči o zeleň, aby se v Praze 12 dobře žilo. Zasadíme se o tvorbu zajímavé architektury odpovídající moderním trendům s respektem k životnímu prostředí.
Aktivní odpočinek
 • Všichni jsme sousedé, posílíme spolkový život a upravíme hřiště a ostatní plochy, aby byly vhodné pro sportování, setkávání občanů a aktivní odpočinek. Zasadíme se o výstavbu sportovní haly a nadále budeme podporovat sportovní kluby a volnočasové aktivity.

Lepší zdravotní a sociální služby

Více ordinací lékařů
 • Budeme usilovat o zvýšení počtu ordinací lékařů, např. v části přestavěného Prioru na Sofijském náměstí a v dalších lokalitách (v objektech MČ Praha 12).
Pomoc potřebným
 • Seniorům a dalším potřebným zajistíme sociální a zdravotní služby až domů.
Důstojné stáří
 • Podpoříme spolky zaměřené na práci se seniory a programy pro aktivní stáří.

Chytrá řešení pro chytré město

Lepší komunikace s úřady
 • Zajistíme elektronizaci a lepší flexibilitu radnice Prahy 12 včetně objednávání a vyřizování základních požadavků z pohodlí Vašeho domova.
Inteligentní řízení dopravy
 • Prosadíme do řízení dopravy více moderních technologií, která budou reagovat na změny hustoty provozu.
Nakládání s odpady
 • Začneme s instalací podzemních nádob na tříděný odpad, abychom zvelebili okolí míst určených pro sběr odpadů.

Bezpečný život

Městská policie
 • Změníme priority Městské policie. Strážníci by neměli věnovat tolik času dopravní agendě, měli by se soustředit na zajištění veřejného pořádku a bezpečnost.
Znám svého strážníka
 • Každý obyvatel Prahy 12 má znát svého strážníka. Proto prosadíme program „Znám svého strážníka“, který občany efektivně propojí s těmi, kdo se starají o jejich sousedství.
Prevence kriminality
 • Budeme ve spolupráci s Městkou policií a Policií ČR podporovat preventivní programy zaměřené na předcházení a řešení rizikového chování a kriminality.