Zamyšlení nad letošním rozpočtem MČ Praha 12

Kdybych chtěl být nejstručnější, stačí napsat – rozpočet MČ Praha 12 pro rok 2017 je špatný. To by bylo sice jednoduché a pravdivé, avšak bez uspokojení veřejnosti. Nechci zabíhat do detailů, ale ukázat v základní formě proč tomu tak je.

V roce 2010 po volbách ODS opouštěla radnici. V tuto dobu bylo na zvláštním účtu cca 1/4 miliardy Kč, určených především na vybudování nové radnice, která byla připravována přestavbou bývalého Prioru na Sofijském náměstí. Existovalo územní rozhodnutí, byl projekt, bylo stavební povolení a byla provedena první úprava obchodní pasáže. Současná radnice projekt zrušila a rozhodla se postavit radnici na zelené louce, v blízkosti současné radnice. Nabourala tak ideu dlouhodobě budovaného centra obce. Snížila jeho význam, a zároveň ochudila přirozenou obchodní směnu potencionálních zákazníků z řad úředníků MČ Praha 12 a jejich návštěvníků.

A co bude s Priorem? Bude se bourat, bude prodán a přestavěn? MČ Prahy 12 je bez koncepce co s budovaným centrem Prahy 12. Peníze na přípravu nové radnice byly vyhozeny do kanálu a utrácí se další na projekty, poradenství, výběr dodavatele atd.

Předchozí vedení městské části, vědomo si výstavby obytných domů, a tím zvýšení počtu obyvatel, zpracovalo koncepci vývoje školství. Založilo účet pouze pro oblast školství, kam přicházely dary developerů, kteří se ucházely o výstavbu v Praze 12. A co se stalo? Tento účet ztratil svou exkluzivitu jen pro školství, a obecně byl využíván k tzv. rozvoji obce. Síla peněz byla rozmělněna a školy ostrouhaly.

Stará pravda říká, peněz bude vždy nedostatek, proto musíme uvažovat dále než je jedno volební období a na základě dlouhodobé rozvahy hledat priority. Chápu, že je třeba usilovat o znovuzvolení, tedy realizovat viditelné věci, „natírat lavičky“, ale uvážlivý politik na začátku svého volebního období realizuje co je prioritní, i když málo viditelné, a až poslední rok před volbami natírá lavičky. Je neprozíravé natírat je celé volební období.

Podívejme se, co probíráme na schůzích zastupitelstva Prahy 12. Jsou to všechno jen vynucené body, rozpočet, granty, změny územního plánu, směny pozemků, volba přísedícího soudu, vše na co je tlak zvenčí. Zevnitř z radnice nic, na což něco koncepčního, nevychází. Byl tam jedna koncepce komunitního plánování, kterou jsme schválili, ta však byla připravena předchozí radnicí.

Rád bych se zastavil také u stavby bytového komplexu U Dubu. Prodej pozemku za cca 35 milionů Kč mohl být realizován, až při zahájení stavby. V době našeho řízení radnice aktivisté vedení paní dr. Rázkovou objevili v místě chystané stavby vzácné žáby. Příprava stavby byla přerušena. Nastoupila nová radnice a stal se zázrak. Žáby pochopily kvalitativní politickou změnu na radnici a odstěhovaly se někam na lepší. Mezi aktivisty a developerem došlo k mimosoudnímu vyrovnání, v tichosti pěkně za bukem, v našem případě za dubem. Peníze z prodeje přišly do rozpočtu současné koalice. Výsledkem výstavby je – oproti kritizovanému environmentálně nevstřícnému projektu – realizovaná zástavba zabírající o 400 m2 více zelené plochy. Holt, byly jsme betonovou radnicí.

Nesouhlas s rozpočtem na minulém zasedání zastupitelstva byl opírán o nedostatek peněz pro školství. Nejsou. Současná koalice rozházela čtvrt miliardy.  Už není čím zalepovat rozpočet, to je najednou překvapení. Přátelé a budou následovat hubené roky další, než se změní radnice a zase něco uškudlíme, aby zase bylo co rozhazovat.

Přes všechny výtky, které máme, jak ke koalici samotné, tak i k rozpočtu, a po příslibu radního Marhoula, že rozpočet pro školy bude vylepšen o 15 mil. Kč, jsme se rozhodli udělat státnický krok, hlasovat pro rozpočet. Bez něj by činnost obce byla omezena pouze na mandatorní výdaje. Nechceme za špatnou práci a rozhazovačnost současné koalice trestat občany MČ Praha 12.