Odvolávání členů Rady MČ Praha 12

Osobně mě překvapuje, že došlo k rozpadu koalice až nyní. Každé zastupitelstvo je cítit nervozitu. Rada MČ Praha 12 předkládá zastupitelstvu jen body, které jsou vynuceny zákonem nebo jednacím řádem. Zcela chybí jakékoliv dlouhodobé vize. Značná část usnesení je navržena ve dvojím vyhotovení, a) souhlasíte, b) nesouhlasíte. Rada nemá vlastní názor, nebo se bojí rozhodnout, nebo se nedokáže domluvit. Vše je špatně.

Ne, že by všechna naše rozhodnutí byla v minulosti správná, chyby se dělají, bez nich to bohužel úplně nejde, ale alespoň jsme vystupovali s nějakým názorem opřeným o informace, které jsme v danou chvíli měli. Pak se o nich diskutovalo, buď se nám náš návrh podařilo obhájit, nebo také nikoliv. Dnes nevím, neznám názor rady.

A tumáš čerte kropáč! Minule jsme byli svědky, jak se snaží jedna strana koalice ze svého středu vyloučit nehodného, kterého druhá část koalice má ráda, a dnes jsme svědky, jak jedna část koalice likviduje druhou část koalice. Je to snad důsledek neobvyklého rozdělení postu starostů vždy na polovinu volebního období? Ví Bůh.

Podle mého názoru, je to jen výsledek dlouhodobě nefunkční a rozhádané koalice neschopné řídit MČ Praha 12. Radní nám to na zastupitelstvu předvedli v plné kráse. Jeden napadal druhého, že zneužívá svého postavení, zaměstnává černé duše, přihrává si dotace, jezdí autem, které MČ zakoupila pro mobilitu invalidů, a druhý kontroval, že se přihrávají zakázky spřáteleným firmám, směňují se pozemky pro radního, jiný zase změnou územního plánu přeměnil zahradu na stavební parcelu atd. atd. Jen nikdo z nich neřekl, když o nepravostech věděl, proč si je nechal až na zastupitelstvo. To se do té doby vzájemně kryli?

Pravda, blíží se pomalu volby a je třeba říci, já za nic nemůžu, to ten druhý. Nebylo to v minulosti vždy jednoduché, také jsme se v koalici dohadovali a hádali. Navenek jsme však vystupovali jednotně, s jedním názorem. Nebyl s ním vždy všeobecný souhlas, ale ten, kdo demokraticky prohrál, holt zatnul zuby a nesnažil se druhého podtrhnout. Bývalo dobrým zvykem umožnit opozici řídit kontrolní a finanční výbor.  Nebylo zvykem odvolávat členy komise z opozice, protože měli jiný názor. V současné koalici je to zařízeno jinak, tak ať si to prosím sama vyřeší a nebere občany Prahy 12 za své rukojmí.