Občané ostrouhali, sestřenice zbohatla

Jednání druhého zasedání Zastupitelstva Prahy 12 mě vůbec nepřekvapilo, protože už při tom prvním nás všechny pan Adámek - poslanec a radní za ČSSD - upozornil, že toto nově zvolené Zastupitelstvo si může schválit, co chce. Abychom mu dobře rozuměli: ti co teď vládnou (Ano, Změna pro Prahu 12, ČSSD) mají s komunisty pohodlnou většinu 23 hlasů a vlastně si mohou schválit cokoli. Jen musí na Zastupitelstvu přečkat vystoupení opozice a občanů. Řeknete si, no a co...? Politika je svinstvo a všichni jste tam úplně stejní. Ale to je velký omyl, protože tak úplně stejní zase všichni nejsme. Já jsem se dávno smířila s volebním výsledkem v komunálních volbách, za který může velmi nízká volební účast voličů. Dávno jsem se smířila i s tím, že pan Pinc jako vítěz voleb za politické hnutí ANO odmítl být starostou a předal funkci paní Rázkové z KDU-ČSL. Tenkrát jsem si v duchu představovala, co by asi moji straničtí kolegové dělali, kdybych jako lídr kandidátky ODS přišla s návrhem, že jsme sice volby vyhráli a máme tedy právo mít starostu, ale přenecháme tuto funkci třeba paní Jandové z TOP 09, protože já se starostování zkrátka bojím. Odborník žasne, laik se diví.
S vědomím, že si Zastupitelstvo stejně schválí to, co chce, jsem byla zvědavá, jaký bude mít zasedání průběh. Na programu byly jako nejdůležitější body pozastavení privatizace bytového fondu, změny územního plánu, nový jednací řád výborů a obvyklá zpráva o činnosti radních na radnici.
Jednat se začalo ve čtyři hodiny odpoledne a přišli i občané, kteří chtěli zvrátit pozastavení privatizace bytových domů. Ti totiž mají již založená družstva, domluvené jednání s bankami, platí si právníky a investovali nemalé prostředky, ba dokonce někteří z nich prodali svůj majetek, aby mohli zaplatit první splátku. No a teď "PRD, VELEBNOSTI"! Přišlo nové jednání o pozastavení privatizace. Neumíte si představit, co se na Zastupitelstvu odehrávalo. Když se občané dožadovali vysvětlení, místostarosta Pinc zpočátku ani neodpovídal na jejich dotazy. Nechápali, proč starostka Rázková privatizaci teď najednou nechce, když předtím byla pro, což jí předčítali z minulých veřejných vyjádření v tisku a utvrzovali ji tím z manipulace a lži. No a my, opoziční zastupitelé, jsme se snažili vládce radnice přesvědčit, aby tento bod neschvalovali. Situace se vyhrotila, při našich vystoupeních na mikrofon se zapínala časomíra, abychom neřekli ani slovo navíc. Nakonec vše stejně skončilo schválením pozastavení privatizace bytového fondu, protože si prostě ANO, Změna či KDU - ČSL a ČSSD mohou schválit kdykoli cokoli. Jednu jistotu však občané mají: z jejich domovů je nikdo nevyžene a z jejich bytů nebude sociální bydlení. Bude se prý s nimi dále jednat. ANO zařídí nové znalecké posudky, které ukáží, jakou budou mít bytové jednotky z padesátých let cenu, a pak se uvidí, jestli se bude prodávat či nikoli, a za kolik. Není divu, že zainteresovaní nakonec odcházeli z jednání s velkými rozpaky.
Nebudu dále rozepisovat jednotlivé projednávané body, protože vše by mělo být zveřejněno na zvukovém záznamu. Tam byste si mohli poslechnout například to, že se nebude zbytečně prodávat obecní majetek, případně, že pan místostarosta Pinc má sestřenici, která chce schválit změnu územního plánu, a on tedy oznamuje, že nemůže hlasovat. Nebo to, jak organizační změnou Úřadu, která připravila o místo řadu zaměstnanců, bude toto nové vedení transparentní, efektivní, zkrátka lepší... Zkrátka účelová změna být musí, a že připraví městskou část o cca dva a půl milionu korun na výdajích za vyplacení odstupného odcházejícím, to nikoho nebolí. Vždyť je potřeba být efektivnější a tak na uvolněná místa přijdou noví a lepší kamarádíčkové. A co výběrové řízení na funkci nového tajemníka úřadu? Tak o tom se povídá, že už je dopředu vybráno (všimněte si na webu radnice, jak se ruší a vypisuje výběrové řízení). Už nyní, v tom nově vyvěšeném je opět chyba. Takže si počkáme, jestli příjmení tajemníka bude začínat na písmeno H a končit písmenem R. To vše i další informace uslyšíte ze zvukového záznamu z jednání Zastupitelstva - pokud vůbec bude vyvěšen na webových stránkách Prahy 12. Vždyť i v této otázce může nastat situace: Schválíme si, co chceme!

Mgr. Zlatuše Rybářová, místostarostka Prahy 12 (ODS)