Na kvalitě škol nám vždycky záleželo

Vzdělávací programy ve  školách a školkách jsou v městské části Praha 12 velmi různorodé.  Domnívám se, že rodič má možnost, na Praze 12, si vybrat pro své dítko  z rozmanitého výběru vzdělávacích programů, ať už se jedná o program Montessori, Začít spolu, Waldorfská škola, či jsou využívány formy a metody práce činnostního učení Tvořivé školy, nebo je to  Bilingvní program. 

Jsem ráda, že se v mých kompetencích podařilo spolupracovat s řediteli škol a rodiči tak, že byl navázán  program Montessori a Bilingvní program od mateřské školky až do druhého stupně základní školy. Proto, aby všechny programy se  měly možnost rozvíjet a jejich kvalita byla zvyšována, bylo nutné věnovat se současně  i vzdělávání pedagogů.  Takže již v roce 2004 , kdy se zásadně  měnil obsah vzdělávání na školách a školkách k tvorbě a aplikaci školního vzdělávacího programu, tak jsme se s odborem školství zaměřili na vzdělávání pedagogických pracovníků a sledujeme tento proces dosud. Například v posledních dvou letech jsme z rozpočtu městské části základním a mateřským školám přispěli na zkvalitnění výuky více než 2 milióny s tím, že sami ředitelé se rozhodli jak finanční prostředky využijí.

V letošním roce však chceme jít cestou konkrétního projektu pro základní školy, abychom mohli sledovat jednotlivá zaměření programů výuky. Projekt který dlouhodobě připravuji jak s odborem školství,  pedagogy, tak s externími odborníky, bude co nejdříve předložen do rady k projednání a pokud rada tento náš záměr schválí, tak by  měly být v letošním roce finanční prostředky poskytnuty na podporu růstu kvality pedagogické práce. Co se týká mateřských škol, tak tam by měl být v letošním roce poskytnut příspěvek plošně a necháme na vedení mateřských škol, jak finanční prostředky využijí. Všichni víme, že dnes je přirozenou součástí v profesi pedagoga celoživotní vzdělávání a jedním z dalších našich cílů je zajistit systematické vzdělávání pedagogů, jak v mateřských, tak základních školách, protože nám  vždycky  na kvalitě škol a školek záleželo.

Mgr. Zlatuše Rybářová, zástupce starosty (ODS)