K mimořádnému jednání zastupitelstva 17. 7. 2018

Vídám různé reakce na úterní jednání zastupitelstva městské části. Povětšinou ve smyslu chvály jednotlivých politických klubů k vlastním zásluhám. Přitom zcela opomíjejí důležitou kladnou roli, kterou sehrál klub ODS.

Na obdrženém programu byl jeden zásadní bod a to připomínky k návrhu Metropolitního plánu. Druhým důležitým bodem pak bylo doplnění zadání pro zpracování územní studie Kamýk. Tento bod měl však být včleněn do programu až při jeho schvalování. Jenomže pro to, aby jednání zastupitelstva mohlo vůbec začít, musí být přítomno alespoň 18 jeho členů. A to se nestalo. Bylo nás pouze 17.

Chyběl celý klub ANO 2011 a většina klubu ČSSD. Takže se čekalo, zda ještě někdo dorazí. Bezúspěšně. Po více jak půlhodinovém čekání a za přítomnosti asi 40 občanů se iniciativy chopila Zlatka Rybářová a podařilo se jí nakonec přesvědčit jednu členku ČSSD, aby se utrhla z práce a alespoň na chvíli přišla, než dorazí její další kolega. Povedlo se a jednání mohlo začít. 

Následoval další zádrhel. Jednání o programu a zařazení bodu, který se týkal doplnění zadání pro zpracování územní studie Kamýk. Zde se však kolegové z ČSSD zasekli a pro zařazení tohoto bodu nehlasovali. Opět dohadování a nakonec přijat návrh ODS, který umožnil, aby pro zařazení hlasovali i členové ČSSD.

No a do třetice to bylo dojednávání a zahrnutí velkého množství doplňků požadovaných opozičními zastupiteli k radnicí zpracovanému stanovisku k Metropolitnímu plánu. I zde se projevil konstruktivní přístup členů klubu ODS. Přístup, který je pro nás příznačný a bez kterého by se jednání zastupitelstva vůbec neuskutečnilo, veledůležité body by zůstaly neprojednány a potřebné změny a požadavky by nebyly zahrnuty.

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12