RNDr. Radan Huth, DrSc.

Doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.

Osobní data

Narozen 13. 7. 1964 v Praze
Otec samoživitel, vychovává syna (15 let) 

Vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog v oboru klimatologie, šéfeditor časopisu International Journal of Climatology, vydávaného britskou Královskou meteorologickou společností. Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Vyučuje na Přírodovědecké fakultě a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a na Fakultě životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Místopředseda Národního klimatického programu ČR. Pět let byl ředitelem Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Na odborných konferencích a univerzitách přednášel na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy.

Mnoho let byl předsedou představenstva malého bytového družstva. 

 

Politická praxe

  • V komunální politice působí od r. 1990
  • Po tři volební období člen Zastupitelstva MČ Praha 12
  • Člen, a téměř 10 let předseda, komise životního prostředí Prahy 12 od r. 2002
  • Oblasti zájmu v komunální politice: životní prostředí, doprava, územní rozvoj