JUDr. Ing. Eva Radová

JUDr. Ing. Eva Radová

Osobní data

E-mail: radovae@email.cz

 

Politická praxe

  • Kandidát na starostu MČ Praha - Libuš
  • Předsedkyně místního sdružení ODS Libuš - Písnice
  • Členka zastupitelstva MČ Praha - Libuš
  • Členka školské komise
 

Komentáře

V roce 2002 dokončila magisterské studium na Západočeské univerzitě v Plzni a v roce 2004 zde obhájila rigorózní práci a získala titul JUDr. Pětileté inženýrské studium na Provozně-ekonomické fakultě České zemědělské univerzity ukončila v roce 2010 s titulem Ing. V roce 2014 úspěšně absolvovala dvouletý kurz „Oceňování podniků“ na Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze. V advokacii působí od roku 2002 nejprve jako advokátní koncipient a později, od roku 2006 jako samostatný advokát. Eva získala v rámci své koncipientské a advokátní praxe bohaté zkušenosti především s pracovním právem, zdravotnickým právem, právem nemovitostí a rodinným právem. Na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze vyučovala předmět „Nehmotné statky a regulace reklamy v ČR". Hovoří plynně anglicky.