Zatlouká Francie poslední hřebíčky do rakve EU?

Když jsme před lety vstupovali do EU, snili jsme, a bylo nám to i slibováno, že budeme moci volně cestovat, pracovat a studovat po celé Evropě. Vždyť přece na volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu je celá Unie postavena.

A dokoncejsme setoho všeho po několika letech přechodných opatření i dočkali. Dnes sez nás ale opět stávají občané druhé kategorie.Jestliže je cílem Francouzůdestrukce EU a odstranění volného obchodu jako jedné z největších výhod, tak tovzali za správný konec.

O co jde?

V uplynulých dnes jsme totižmohli zaznamenat šikanování českých řidičů kamionů francouzskými a německýmiúřady. Pokutují je zato, že berou příliš nízkou mzdu. Ano, dostanou pokutu,protože berou příliš nízkou mzdu. A ve Francii si na naše řidiče a firmypřichystali i další libůstky.

Měli by se zaregistrovat dofrancouzského systému. Najít si v zemi, tj. zaplatit si, odpovědnéhofrankofonního zástupce se sídlem veFrancii nebo mít v kabinách pracovnísmlouvu přeloženou do francouzštiny a také přeloženou kolektivní smlouvu.

Proč to je?

Podnikat ve Francii je složité.Vliv odborů obrovský. Konkurenceschopnost země nízká. Potvrzuje to i indexekonomické svobody,podle kterého je v rámci Evropské unie méně ekonomickésvobody jen v Itálii, Slovinsku, Řecku a Chorvatsku.

Když to mají podnikatelé azaměstnanci těžké, tak bychom jim měli pomoct. Snížit administrativní zátěž,zjednodušit a snížit daně,zvýšit pružnost trhu práce. Když jste ale Francouz,zachováte se evidentně podle hesla „ať ti chcípne koza“ a začnete svůj rigidnípolosocialistický trh chránit před konkurencí.

Na místo zjednodušení podmínek,podmínky pro podnikání, než jaké nabízíFrancie, nebo že mají komparativní výhodu v podobě nižších nákladů nazaměstnance.

Co s tím?

První možností je doufatv zásah Evropské komise, to je ale utopie, že by se pan Juncker ajeho komisaři odhodlali jít protisvým přátelům z Francie a Německa. Navícčeská vláda se v poslední době snaží podnikání ztížit, a ne ulehčit.

Přesto bychom neměli jenom seděta čekat, s čím „EU soudruzi“ zase přijdou, ale měli bychom my,s námi celý Visegrad a dalšízemě postižené francouzsko-německýmiochranářskými opatřeními, tlačit na Evropskou komisi, aby neomezovala jednuzposledních výhod Evropské unie. Protože když volný obchod padne, zůstanejen evropská byrokracie, a to bude poslední hřebíček dorakve EU.

No, a když se nám spolekjménem Evropská unie nepodaří reformovat, tak bychom se měli začít připravovatna život po EU.

Vojtěch Kos