Úvaha k připravované revitalizaci Sofijského náměstí

V únorovém vydání Novin Prahy 12 se objevila zmínka o připravované revitalizaci Sofijského náměstí. Podle uvedených informací se bude jednat o docela velký zásah do současného stavu. Pravděpodobně z prostorových důvodů není bohužel přiložena alespoň jednoduchá situace uvažovaných změn. Asi nebude sporu o tom, že náměstí revitalizaci potřebuje. Jedná se však o docela obtížný úkol, který bude snad řešen nějakou renomovanou architektonickou kanceláří. Úkol je determinován stávajícími nevábnými objekty Prioru na jedné straně a objekty služeb na straně druhé. Podle textu v novinách se pravděpodobně nebude jednat o návrh komplexního řešení se zahrnutím zmíněných objektů, ale pouze o úpravu plochy mezi nimi. Takto pojaté řešení ve spojení s nemalými finančními prostředky se jeví jako další promarněná příležitost pro přetvoření Sofijského náměstí na moderní a architektonicky zajímavý prostor uprostřed městské části. První promarněnou možností je výstavba nové radnice mimo náměstí, jelikož takový objekt znamená značné množství příchozích do oblasti a tím i příležitost pro vznik a dlouhodobou prosperitu menších různorodých provozoven a tím i oživení prostoru. Rovněž objekt pošty již vyžaduje minimálně renovační zásah, který by změnil současný neutěšený vzhled budovy. Jistě by bylo možné provést v rámci rekonstrukce například jednopodlažní architektonicky zajímavou nástavbu a vytvoření nových prostor pro vznik pracovních míst pro občany Prahy 12. Na revitalizaci je v návrhu rozpočtu vyhrazeno téměř 32 mil. Kč z dotace obdržené od hlavního města v loňském roce. Zde můžeme poděkovat ne příliš dobře fungující koalici na hlavním městě, která ráda pošle peníze na jednotlivé městské části, neboť sama neví jaké investice realizovat.

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12