Jednání o rozpočtu na 26. zasedání zastupitelstva

V pondělí od 16,00 hod. proběhlo další řádné jednání zastupitelského sboru naší městské části. Na programu bylo tentokrát jenom pár bodů, z nichž hlavním bylo projednání rozpočtu městské části na letošní rok. Rozpočet je stěžejním materiálem a tak by se dalo předpokládat, že se zúčastní všechny zastupitelské kluby a budou plnit to, co slibovaly před volbami svým voličům. To zřejmě neplatí pro členy Změny pro Prahu 12, kteří se jednání o rozpočtu vůbec nezúčastnili. Dalo by se předpokládat, že vzhledem k malému počtu programových bodů, bude jednání relativně krátké. Opak byl pravdou. Končilo se v půl jedné v noci a ještě v úterý dopoledne se pokračovalo.
    Vlastní rozpočet se objemem prostředků na výdajové stránce ve výši téměř 700 mil. Kč a velikostí deficitu s hodnotou cca 320 mil. Kč vymyká minulým létům. Vyrovnanost rozpočtu, je zajišťována tzv. financováním. Zde je nutno přiznat, že značná část prostředků jsou dotace na investice získané nebo přislíbené z hlavního města. Za to, že do naší městské části přijdou větší dotace než v jiných letech, je nutno poděkovat neschopnosti vládní garnitury hlavního města čerpat investiční peníze, takže je posílá na městské části.
    V rozpočtu městské části činí částka na investice téměř 300 mil. Kč. Je to však spíše soupis investičních akcí, které jsou navrhovány k realizaci na území MČ Praha 12, nebo na které budou obdrženy dotace a to nejenom v letošním roce, ale především i v budoucnu. V rozpočtovaném rozsahu to totiž není v možnostech MČ vše letos zrealizovat.
    Při projednávání se podařilo zástupcům ODS navýšit částku na opravy ve školských zařízení o 15 mil. Kč proti původnímu návrhu. Po dlouhém projednávání a složitém dohadování závěrečného usnesení byl nakonec rozpočet na rok 2018 těsně před ukončením vyhrazené doby jednání v půl jedné ráno odsouhlasen.

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12