Doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.

Doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.

Osobní data

Narozen 21.8.1962
Vysokoškolský pedagog, makroekonom

Je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 2004 dokončil doktorské studium na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, obor mezinárodní ekonomické vztahy. V roce 2009 absolvoval doktorské studium na Institutu politických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor politologie. V roce 2011 habilitoval v oboru ekonomie.  Je makroekonomem a působí na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké škole ekonomické v Praze a na Provozně ekonomické fakultě, České zemědělské univerzity v Praze. Jako výzkumník a pedagog se zabývá makroekonomií a mezinárodní ekonomií. Je autorem řady monografií a desítek odborných studií publikovaných v řadě zemí. Některé publikace věnované problematice demokracie významným způsobem ovlivňují vědeckou i veřejnou debatu. Velkou pozornost vyvolala jeho kritická analýza vztahu mezi islámem a demokracií. Své názory na toto téma veřejně prezentuje, přestože se vystavuje určitému nebezpečí.  Vybrané statě této analýzy byly publikovány v denním tisku. Některé články této analýzy jsou dostupné na blogu : https://maitah.blog.idnes.cz/

Podílel se na řešení mnoha národních i mezinárodních výzkumných projektů a získané zkušenosti by rád využil ku prospěchu naší městské části.
 

Proč kandiduji do zastupitelstva městské části

Modřany jsou pro mě srdeční záležitostí,  žiji zde od roku 1981. Na místě, kde bydlím já i moje rodina, mi velmi záleží a cítím za něj odpovědnost. To je důvod, proč se chci zapojit do aktivit, které větší či menší měrou budou přetvářet veřejný život v Praze 12 k lepšímu. O politické dění na Praze 12 se aktivně zajímám již řadu let. Rád bych se podílel na nových vizích a projektech, které naši městskou část opět pozvednou a nasměrují ji k jejímu dalšímu rozvoji.
 
Mým zájmem je aktivně se podílet na vyváženém rozvoji všech částí naší městské části. Chtěl bych se zúčastnit stanovování priorit podle zájmů všech obyvatel městské části. K mým prioritám bude patřit otevřená komunikace volených zastupitelů městské části po celé volební období, rozumné a profesionální zacházení s finančními prostředky daňových poplatníků. Z působení v akademické sféře jsem se naučil respektu k racionálnímu myšlení, faktům, práci v rámci týmu a vytrvalosti. Především bych se rád věnoval záležitostem, kde mám profesní zkušenosti, jako je školství a vzdělávání, ekonomické otázky, ale i celkový rozvoj městské části a jeho zvelebování, tedy otázky urbanismu a údržby veřejného prostoru.
 

Komentáře

https://maitah.blog.idnes.cz
www.maitah.com
maitah@maitah.com