16. jednání zastupitelstva 24. 01. 2017

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Opět se pokusím popsat v krátkosti další jednání zastupitelského sboru naší městské části. Proti původnímu programu přibylo ještě několik bodů a tak se program proti očekávání trochu protáhl.  Několik bodů bylo bezproblémových a na nich panovala shoda v celém politickém spektru. Mezi ně patřila volba přísedících nebo uplatnění či neuplatnění předkupního práva na chatičky v zahrádkářské osadě na Cholupickém vršku a pár dalších. Shoda byla také nad zpracovanou studií, která uvažuje s přesunutím konečné autobusů v Komořanech dále do prostoru Šabatky.
    Mezi kontroverzní témata jednoznačně patřila navrhovaná směna pozemků v oblasti Komořan mezi společností Damila-Leasing a městskou částí. Předložený materiál byl značně obsáhlý. Po jeho prostudování a pak během diskuse bylo zřejmé, že je zde však řada informací, které nebyly dostatečně zdůvodněny a zodpovězeny. Po dlouhé debatě se nakonec hnutí ANO předkládající tento návrh, rozhodlo jej stáhnout.
    Další dlouhá debata se týkala vydání knihy o Praze 12. Vydání knihy bylo řízeno bývalou starostkou a ukázalo se, že bylo provázeno pravděpodobně řadou nestandardních kroků. Zastupitelstvo nakonec s velkou většinou odhlasovalo usnesení iniciované ODS, ve kterém je uloženo Kontrolnímu výboru ZMČ P 12 záležitost prošetřit.
    Kladně by se dalo hovořit o vedení schůze. Mnohačetné měnění řídícího schůze tentokrát nenastalo a kvalita řízení byla podstatně lepší než v minulosti.

Mírové rozhovory o Sýrii se přesouvají na Východ

V organizaci mírových rozhovorů o Sýrii, avizovaných na začátek tohoto týdne, se tentokrát angažují Rusko a Turecko, tedy země, které jsou tradičními rivaly s odlišnými zájmy. Když se však zamyslíme nad nesmírně složitou historií Blízkého východu a opakovaných nezdarech Západu komplikovanou situaci v regionu vyřešit, možná to může být i vítaná změna zkusit přesunout mírová jednání co nejblíže konfliktu samému, tentokrát v režii Ruska, Turecka a Íránu.

Z anexe Krymu se stal zamrzlý problém. Pomůže nátlak?

Zástupci států EU se na prosincovém summitu rozhodli prodloužit sankce proti Rusku o dalších šest měsíců do července 2017, vzhledem k tomu, že stále nedošlo k naplnění mírových dohod z běloruského Minsku, které se týkají konfliktu mezi ukrajinskou vládou a proruskými vzbouřenci na východě země. EU sankce spojila s plným prosazením mírových dohod z Minsku a dosažením pokroku v mírovém procesu na Ukrajině. Na pozadí konfliktu na východní Ukrajině pak v poslední době zůstává stále více zamrzající problém anexe Krymu Ruskem.

ANKETA - Dopravní situace na Libuši Písnici

Rády bychom znaly Váš názor na řešení dopravní situace na Libuši Písnici. Předem děkujeme za vyplnění níže uvedené ankety. Celý článek k této problematice naleznete zde.

JUDr. Eva Radová
zastupitelka MČ Praha Libuš, členka ODS

Mgr. Michaela Novotná Burdová
členka ODS

 

 

Oblastní sdružení ODS v Praze 12 obměnilo vedení

Vojtěch Kos s Tomášem Grulichem a Filipem HumplíkemOblastní sněm ODS Praha 12 na svém řádném zasedání dne 6.10.2016 zvolil nového předsedu oblastního sdružení. V tajné volbě se jím stal Ing. Vojtěch Kos, MBA, dosavadní místopředseda oblasti a místopředseda pražské ODS.

Předseda oblastního sdružení, senátor PhDr. Tomáš Grulich, již svůj mandát neobhajoval. “Chci se plně soustředit na práci v Senátu, zejména pak ve Stálé komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Oblastní sdružení předávám v dobré kondici a do dobrých rukou”.

Nový předseda oblastního sdružení Ing. Kos dodává “Děkuji Tomášovi za jeho dlouholetou činnost ve prospěch ODS a skvělou práci, kterou odvedl na postu předsedy sdružení. V jeho započaté činnosti budu pokračovat. Naším cílem je rozvíjet členskou základnu, nabídnout kvalitní program a uspět ve volbách, které nás v následujících letech čekají.”

Na uvolněné místo místopředsedy oblastního sdružení byl zvolen Ing. Jiří Fremr, zastupitel MČ Praha 12 a bývalý zástupce starosty.

Ing. Vojtěch Kos, MBA - životopis


K jednání zastupitelstva 20. 9. 2016

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Včera proběhlo další jednání zastupitelstva městské části. Program jednání nebyl nějak obsáhlý a tak počátek byl stanoven až na 16. hod. Projednávání i těch jenom několika bodů však opět ukázalo, že kvalita jednání a projednávaných materiálů se nezlepšuje, spíše naopak. To, co se dalo před časem omlouvat tím, že ve vládnoucí koalici ANO, ZP12 a ČSSD je řada nových a neumějí to, již nyní nemůže uspět. Hlavním uplatňovaným principem zůstává rychle odhlasovat, opozice ať moc nezdržuje. Vždyť máme většinu, tak o co jde. Jedním ze zásadních bodů včerejška bylo odsouhlasení půjčky 250 mil Kč od hlavního města na stavbu nové radnice. Ještě nevíme, kde bude radnice stát, jak bude vypadat, není žádná dokumentace, ale už si půjčujeme. Pro splnění podmínek půjčky je třeba mít na zvláštním účtu finanční zajištění. Proto byl součástí projednávaného materiálu i souhlas s převodem 65 mil. Kč z Fondu obnovy. Marné bylo upozorňování na to, že to bude znamenat na řadu příštích let podvázání tolik potřebných investičních aktivit a omezení rozvoje a údržby městské části. V daném materiálu jsme také marně hledali alespoň náznak možností a způsobu splácení tohoto obřího dluhu. Uvědomme si, že schválený základní rozpočet městské části pro tento rok dosahuje cca 400 mil. Kč.
    I v dalších materiálech chyběly finanční rozvahy a třeba přehledné zobrazení pozemků navržených k převodu do majetku městské části a s tím spojené náklady na jejich údržbu.
    Opět zde musím zmínit i to, že standardem se staly neustálé změny řídícího schůze. Vrcholem však bylo, a i to se stalo již standardem, arogantní chování některých radních. V době, kdy jedna z členek zastupitelstva hovoří na mikrofon, se metr od ní s někým baví bezohledně nahlas starostka. Vrcholem však bylo hulvátské chování jednoho z místostarostů vůči této kolegyni. Bohužel i v tomto případě to nebylo poprvé.