Oblastní sdružení ODS v Praze 12 obměnilo vedení

Vojtěch Kos s Tomášem Grulichem a Filipem HumplíkemOblastní sněm ODS Praha 12 na svém řádném zasedání dne 6.10.2016 zvolil nového předsedu oblastního sdružení. V tajné volbě se jím stal Ing. Vojtěch Kos, MBA, dosavadní místopředseda oblasti a místopředseda pražské ODS.

Předseda oblastního sdružení, senátor PhDr. Tomáš Grulich, již svůj mandát neobhajoval. “Chci se plně soustředit na práci v Senátu, zejména pak ve Stálé komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Oblastní sdružení předávám v dobré kondici a do dobrých rukou”.

Nový předseda oblastního sdružení Ing. Kos dodává “Děkuji Tomášovi za jeho dlouholetou činnost ve prospěch ODS a skvělou práci, kterou odvedl na postu předsedy sdružení. V jeho započaté činnosti budu pokračovat. Naším cílem je rozvíjet členskou základnu, nabídnout kvalitní program a uspět ve volbách, které nás v následujících letech čekají.”

Na uvolněné místo místopředsedy oblastního sdružení byl zvolen Ing. Jiří Fremr, zastupitel MČ Praha 12 a bývalý zástupce starosty.

Ing. Vojtěch Kos, MBA - životopis


K jednání zastupitelstva 20. 9. 2016

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Včera proběhlo další jednání zastupitelstva městské části. Program jednání nebyl nějak obsáhlý a tak počátek byl stanoven až na 16. hod. Projednávání i těch jenom několika bodů však opět ukázalo, že kvalita jednání a projednávaných materiálů se nezlepšuje, spíše naopak. To, co se dalo před časem omlouvat tím, že ve vládnoucí koalici ANO, ZP12 a ČSSD je řada nových a neumějí to, již nyní nemůže uspět. Hlavním uplatňovaným principem zůstává rychle odhlasovat, opozice ať moc nezdržuje. Vždyť máme většinu, tak o co jde. Jedním ze zásadních bodů včerejška bylo odsouhlasení půjčky 250 mil Kč od hlavního města na stavbu nové radnice. Ještě nevíme, kde bude radnice stát, jak bude vypadat, není žádná dokumentace, ale už si půjčujeme. Pro splnění podmínek půjčky je třeba mít na zvláštním účtu finanční zajištění. Proto byl součástí projednávaného materiálu i souhlas s převodem 65 mil. Kč z Fondu obnovy. Marné bylo upozorňování na to, že to bude znamenat na řadu příštích let podvázání tolik potřebných investičních aktivit a omezení rozvoje a údržby městské části. V daném materiálu jsme také marně hledali alespoň náznak možností a způsobu splácení tohoto obřího dluhu. Uvědomme si, že schválený základní rozpočet městské části pro tento rok dosahuje cca 400 mil. Kč.
    I v dalších materiálech chyběly finanční rozvahy a třeba přehledné zobrazení pozemků navržených k převodu do majetku městské části a s tím spojené náklady na jejich údržbu.
    Opět zde musím zmínit i to, že standardem se staly neustálé změny řídícího schůze. Vrcholem však bylo, a i to se stalo již standardem, arogantní chování některých radních. V době, kdy jedna z členek zastupitelstva hovoří na mikrofon, se metr od ní s někým baví bezohledně nahlas starostka. Vrcholem však bylo hulvátské chování jednoho z místostarostů vůči této kolegyni. Bohužel i v tomto případě to nebylo poprvé.   
     

Pravda o oplocení pozemků u novostaveb YIT

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Po prohlédnutí prázdninového vydání Novin Prahy 12 je mi opět špatně. Noviny, které dříve bývaly zdrojem objektivních informací o dění na Praze 12, se pod vedením starostky staly tendenčním periodikem, kde ohýbání pravdy, zamlčování faktů a neustálé útoky na předchozí vedení radnice se staly standardem. Občané, kteří přeci jenom nemají detailní informace, jsou neustále masírováni názorem, že není nad současné vedení a vše minulé bylo špatně.
    Názorným příkladem z aktuálních novin je odpověď tazatelce na uzavřený vnitřní prostor novostaveb YIT u polikliniky. Je pravdou, že uvedený prostor a to pouze sever byl nabízen developerem městské části k předání do správy. Tehdejší rada městské části byla postavena před těžké rozhodnutí. Převzít pozemky vnitrobloku do správy a zavázat statisícovými ročními mandatorními výdaji městskou část na další léta, nebo nabídku odmítnout a ušetřit každoročně velké peníze a předpokládat, že časem dojde k nějaké dohodě s novými vlastníky. Rada se rozhodla pro řešení bez finančních nároků a záporných dopadů na rozpočet městské části. Zde je nutné zdůraznit, že rozhodnutí učinila rada v době, kdy ještě fungovala i se zástupci Změny pro Prahu 12 a tedy i se současnou starostkou, která toto rozhodnutí nyní tepe. V článku uvedené usnesení již bylo pouze detailním zpřesněním pozemků převáděných do správy městské části a pozemků odmítnutých k převzetí. Je ovšem také pravdou, že současná starostka nepatří mezi šetřílky a jí prosazované náměty vždy znamenají pouze nároky na výdaje z rozpočtu.
    Co se týče jižní části nové výstavby, kde je vnitroblok rovněž uzavřen, tak o situaci zde mohli rozhodovat současní radní a tedy i současná starostka. 
     Nic z těchto důležitých informací není v odpovědi uvedeno. Odpověď tazatelce a informace takto předané občanům jsou tím hrubě zkresleny. 
      Je bohužel smutnou skutečností, že v čele radnice stojí člověk, který se neustále jemně řečeno dopouští podobných účelových úprav skutečnosti, zamlčování a zkreslování faktů a využívá tak toho, že se členové bývalé rady nemohou účinně bránit. 
   

Represe Rady Městské části Prahy 12

V Novinách Praha 4 mi vyšel rozhovor, ve kterém jsem se vyjadřoval k transparentnosti postupu při záměru výstavby Nové radnice na Praze 12. Jelikož jsem v té době byl členem Komise pro územní rozvoj MČ Prahy 12 (dále jen „KÚR“) a v popisu Komise je, se vyjadřovat k podobným projektům, můj rozhovor jsem prezentoval z pozice člena KÚR. Má kvalifikace se k podobným tématům vyjadřovat je dána i mým zaměstnáním, protože vykonávám správce stavby, technické dozory, mám osvědčení vedoucího pracovníka ve státní správě, jsem členem ČKAIT apod. Před šesti lety jsem byl do KÚR jmenován a před dvěma roky opět jmenován, jako občan a ne jako člen politické strany. Po uveřejnění článku jsem byl z této Komise odvolán, bez uvedení důvodu. Absence to být nemohla, protože oproti některým, jsem chyběl za šest let jen třikrát, a vždy jsem byl řádně omluven. Při jednání mé chování nevybočovalo ve srovnání s věcnými připomínkami ostatních členů KÚR. Proto mne napadá jediný důvod  uveřejnění článku. Že jsem vyhozen za článek mi potvrdila předsedkyně Komise a řekla, že to bylo na přání starostky. Vyjádření paní starostky, která do jednání neohlášeně vstoupila, bylo šokující. Z Komise jsem byl vyhozen za to, že v článku jsem neuvedl mé politické členství, že jsem Radu o článku neinformoval a že to byla- KUDLA VRAŽENÁ DO ZAD RADĚ MČ. Bylo mi umožněno vystoupit na jednání Komise, kde nebylo přijato usnesení o revokaci mého odvolání. Jsem prvním členem KÚ, za všechny doby jejího trvání, který byl z Komise vyhozen za názor! Je úplně jedno, jestli jsem jen občan a nebo i člen nějaké strany.Je skandální, že se toto stalo tolik let po roce 1989. Šest let jsem se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu věnoval práci v KÚR, snažil jsem se tam nezvedat jen ruku, nevybíral jsem si jen některá témata, kvůli kterým bych chodil na Komisi, práce mne bavila a snad jsem odváděl nějakou smyslnou činnost pro Prahu 12. Proto mne mrzí postup Rady, která mne z Komise vyhodila.
Dále mne zarazila reakce zástupce Radnice Prahy 12, kdy jsem byl osočen ze lží a že jsem jen zakuklenec politické strany. Žádný věcný argument, v čem jsou mé výroky lež, žádný návrh dialogu. Jen osočení, že se chci na projektu přiživit.
Jsem opravdu v šoku z toho, jak se Rada MČ Prahy 12 postavila k názoru, který se jí nelíbí, když se holedbá transparentností.
Tento článek žádám vytisknout, aby bylo vidět, jaké prostředky používá Rada MČ Prahy 12 k umlčení jiného názoru.
Děkuji
S pozdravem
Tomáš Korálek
K Otočce 1412/8
14300 Praha 12
email: koralek.tomas@gmail.com

Z jednání zastupitelstva

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Včera 26. 4. proběhlo 12. jednání zastupitelstva. Počátek byl stanoven opět na pravé poledne. Již při začátku dochází tradičně k porušení jednacího řádu a to tím, že zasedání není zahájeno ve stanovený čas. Pokud totiž není ve stanovenou hodinu přítomna nadpoloviční polovina zastupitelů, tak má starosta zasedání odložit o půl hodiny. To se však pravidelně neděje a čeká se, až dorazí různí opozdilci z koaličních řad. Včera se tedy začalo se čtvrthodinovým zpožděním.
    Důležitými body, které byly schváleny napříč všemi politickými subjekty bylo poskytnutí dotací ve čtyřech oblastech. V převážné většině ostatních bodů opět docházelo k názorové konfrontaci mezi koalicí (ANO, Změna pro P12, ČSSD) a opozicí, kterou opravdu tvoří pouze ODS a TOP 09. Na programu bylo tedy odůvodnění veřejné zakázky "NOVÁ RADNICE", která by měla být prováděna formou Design and Build. Dále pak kupní smlouva na pozemky situované v nejbližším okolí současné radnice. Cena, která byla zastupitelstvem odhlasována činí cca 17,6 mil. Kč a je tak asi o 4 miliony vyšší než říká odborný cenový posudek. Peníze budou vzaty z fondu obnovy, který tak dostane další ránu. Jakékoliv relevantní připomínky ze strany opozice byly koalicí striktně odmítány.
    Průběh vlastního jednání se nesl v obvyklém duchu, k čemuž patří mj. skákání do řeči mluvícím opozičním zastupitelům pod různými záminkami (upozorňování na běžící čas, politické výpady). Rovněž řízení schůze se nevymykalo standardům nově nastolených touto koalicí. Mezi ty patří např. to, že každou chvíli řídí schůzi někdo jiný. Zde je důležité pozorovat, kdo drží mikrofon, neboť ten v dané chvíli řídí schůzi. Oznámení o předání řízení schůze starostkou nebo někým jiným z předsedajících není zvykem provádět.
    Bohužel je nutné konstatovat, že úpadek kultury jednání je evidentní. Zhruba po roce a půl fungování nové koalice, již také není možné nedostatky omlouvat "nováčkovskou daní".
   

Rekonstrukce ulice Čs. exilu

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Rekonstrukce komunikace probíhá postupně od roku 2014. V té době jsme ještě řídili běh věcí veřejných na radnici naší městské části a jednou z kompetencí byla rovněž doprava. V 1. fázi rekonstrukce realizované právě v roce 2014 se jednalo o část od křižovatky s Modřanskou až po křižovatku s ulicí Na Cikorce. Tehdy se nám do prací podařilo rovněž prosadit opravu mostního zábradlí poblíž stanice Zátišská a v této zastávce rovněž drobné vylepšení obou  přístřešků, které byly vybaveny lavičkami. Drobnost, ale občany kladně kvitovaná.
    Další etapa rekonstrukce měla pokračovat v roce 2015, ale nestalo se. To již radnici řídilo nové uskupení. Rekonstrukce pokračuje až letos částí od křižovatky s ulicí Generála Šišky nahoru na sídliště.  Zde musím kladně kvitovat, že se rovněž realizuje úrovňový přechod u ulice Platónova. Přechod, který byl projednán a zahrnut do plánované rekonstrukce ještě během našeho působení v roce 2014. Lidé přecházející z autobusové zastávky nebo z nové zástavby vždy raději volili riskantní přecházení komunikace než místní podchod. Přechod byl  velmi žádaný a zcela jistě značně zlepší bezpečnost chodců.
    

K rozpočtu Městské části Praha 12 na rok 2016

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Na nedávném jednání zastupitelstva bylo jedním z hlavních bodů projednání rozpočtu na letošní rok. Zastupitelům byl předložen materiál, který zřetelně ukazuje na trend budoucích let a tím je zvyšování rozdílu mezi příjmy a výdaji a to bohužel do minusu. Silou vládnoucí koalice, bez ohledu na námitky opozičních zastupitelů za ODS a TOP 09, byl protlačen rozpočet, kde příjmy činí cca 255 mil. Kč a výdaje cca 391 mil. Kč. Vzniklý schodek pak bude kryt tzv. financováním tj. zapojením ušetřených prostředků z let minulých. Zde je potřeba zdůraznit z let minulých tj. období, kdy vládla současnou koalicí tolik kritizovaná ODS.
    Součástí předloženého materiálu byl rovněž rozpočtový výhled na další roky a to opět se značným deficitem. Ušetřené prostředky z let minulých však nevydrží věčně. Můžeme hovořit pouze o několika letech. A tak již v současnosti není situace vůbec dobrá. To přiznává i v posledních Novinách Prahy 12 současný místostarosta zodpovědný za rozpočet. V článku se hovoří o nutnosti strukturálních změn a omezení mandatorních výdajů. To vše však až příště. Otázkou je, proč tato nutná opatření odkládat. Jedním z možných důvodů může být i složení současné vládnoucí garnitury. V čele radnice totiž stojí člověk, který je vyznavačem a propagátorem různých populistických nápadů, které však vždy mají dopad právě na růst mandatorních výdajů. A jak je známo, mandatorní výdaje celkem snadno vznikají, ale jsou velmi obtížně rušeny nebo alespoň snižovány.

Jeden střípek z jednání zastupitelstva

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Na úterý 23. února bylo svoláno jednání zastupitelstva. Tentokrát na netradiční hodinu. Na pravé poledne. Nevhodnost pro všechny pracující a neuvolněné zastupitele zcela zřejmá. Na programu byla řada bodů. Nade všemi však vyčnívaly dva. Rozpočet Městské části Praha 12 na rok 2016 a zajištění dalšího postup na projektu "Nová radnice".
    Nechci zde rozebírat argumenty koaliční či opoziční při projednávání těchto bodů. Za pozornost stojí chování většiny členů rady k vystupujícím z řad opozice. Po úvodních slovech předkladatele a po otevření diskuse k materiálům, nastalo na pódiu, kde sedí členové rady, hemžení. Koaliční zastupitelé k materiálům nediskutují, vše je jim jasné a sedí na svých židlích jako zařezaní. Opoziční se snaží, hledají argumenty pro i proti, ale zájem ze strany rady se blíží k nule. Na pódiu sedí jeden, někdy dva. Ostatní se rozprchli do sálu, projednat jiné, jistě důležitější věci nebo si zakouřit. Argumenty opozice není třeba poslouchat, vždyť máme většinu a vše je předem jasné.
    Je přízračné a dosti varující, že právě při těchto důležitých materiálech byla koalicí prezentována arogance moci tímto způsobem.

Růžový sad radničních novin

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Dlouho jsem zvažoval, co napsat k působení koalice hnutí ANO, Změny pro Prahu 12 a ČSSD po roce jejího vládnutí. Neměl jsem dojem, že by se kromě záležitostí započatých ještě v minulém volebním období něco podstatného dělo. Snad kromě plnění předvolebního slibu tvrdého boje proti developerům a jejich stavebním záměrům, který je průběžně plněn koaličními změnami územního plánu umožňujících další výstavbu.
    Námět se dostavil při obdržení lednového čísla radničních Novin Prahy 12. Již při prvním seznámení s obsahem bylo jasné, že nějak zavánějí. Ano, opravdu. Byla to sebechvála. Převážná část prezentovaných úspěchů byla totiž započata již za vedení radnice ODS a TOP 09. Bohužel o tom v novinách není ani zmínka a tak čtenář neznalý se maximálně dozví, že se pokračovalo v započatých projektech bez toho, aby bylo řečeno, kdy byly započaty. Jedná se o všechny stavby spolufinancované z evropských fondů, otevření 2 nových tříd pro mateřské školy v areálu ZŠ Smolkova. Podobné je to u oprav komunikací, užívání Viničního domku, pokračování ve výstavbě kanalizace, činností v souvislosti se snahou zachovat fotbalové hřiště na Točné. Vrcholem pak je zmínka o tom, že se podařilo prosadit napojení na Pražský okruh ve  variantě 5A. Té varianty, která má již několik let územní rozhodnutí a jejíž největší odpůrce sedí v čele radnice a bez jehož aktivit mohly být Komořany již dávno bez automobilových kolon a veškerých negativ s tím souvisejících.
    Jednoduše řečeno vše je zásluhou současného vedení, život na Praze 12 je procházkou růžovým sadem a městská část je zalita sluncem.