Jednání o rozpočtu na 26. zasedání zastupitelstva

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    V pondělí od 16,00 hod. proběhlo další řádné jednání zastupitelského sboru naší městské části. Na programu bylo tentokrát jenom pár bodů, z nichž hlavním bylo projednání rozpočtu městské části na letošní rok. Rozpočet je stěžejním materiálem a tak by se dalo předpokládat, že se zúčastní všechny zastupitelské kluby a budou plnit to, co slibovaly před volbami svým voličům. To zřejmě neplatí pro členy Změny pro Prahu 12, kteří se jednání o rozpočtu vůbec nezúčastnili. Dalo by se předpokládat, že vzhledem k malému počtu programových bodů, bude jednání relativně krátké. Opak byl pravdou. Končilo se v půl jedné v noci a ještě v úterý dopoledne se pokračovalo.
    Vlastní rozpočet se objemem prostředků na výdajové stránce ve výši téměř 700 mil. Kč a velikostí deficitu s hodnotou cca 320 mil. Kč vymyká minulým létům. Vyrovnanost rozpočtu, je zajišťována tzv. financováním. Zde je nutno přiznat, že značná část prostředků jsou dotace na investice získané nebo přislíbené z hlavního města. Za to, že do naší městské části přijdou větší dotace než v jiných letech, je nutno poděkovat neschopnosti vládní garnitury hlavního města čerpat investiční peníze, takže je posílá na městské části.
    V rozpočtu městské části činí částka na investice téměř 300 mil. Kč. Je to však spíše soupis investičních akcí, které jsou navrhovány k realizaci na území MČ Praha 12, nebo na které budou obdrženy dotace a to nejenom v letošním roce, ale především i v budoucnu. V rozpočtovaném rozsahu to totiž není v možnostech MČ vše letos zrealizovat.
    Při projednávání se podařilo zástupcům ODS navýšit částku na opravy ve školských zařízení o 15 mil. Kč proti původnímu návrhu. Po dlouhém projednávání a složitém dohadování závěrečného usnesení byl nakonec rozpočet na rok 2018 těsně před ukončením vyhrazené doby jednání v půl jedné ráno odsouhlasen.
   

Úvaha k připravované revitalizaci Sofijského náměstí

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    V únorovém vydání Novin Prahy 12 se objevila zmínka o připravované revitalizaci Sofijského náměstí. Podle uvedených informací se bude jednat o docela velký zásah do současného stavu. Pravděpodobně z prostorových důvodů není bohužel přiložena alespoň jednoduchá situace uvažovaných změn. Asi nebude sporu o tom, že náměstí revitalizaci potřebuje. Jedná se však o docela obtížný úkol, který bude snad řešen nějakou renomovanou architektonickou kanceláří. Úkol je determinován stávajícími nevábnými objekty Prioru na jedné straně a objekty služeb na straně druhé. Podle textu v novinách se pravděpodobně nebude jednat o návrh komplexního řešení se zahrnutím zmíněných objektů, ale pouze o úpravu plochy mezi nimi. Takto pojaté řešení ve spojení s nemalými finančními prostředky se jeví jako další promarněná příležitost pro přetvoření Sofijského náměstí na moderní a architektonicky zajímavý prostor uprostřed městské části. První promarněnou možností je výstavba nové radnice mimo náměstí, jelikož takový objekt znamená značné množství příchozích do oblasti a tím i příležitost pro vznik a dlouhodobou prosperitu menších různorodých provozoven a tím i oživení prostoru. Rovněž objekt pošty již vyžaduje minimálně renovační zásah, který by změnil současný neutěšený vzhled budovy. Jistě by bylo možné provést v rámci rekonstrukce například jednopodlažní architektonicky zajímavou nástavbu a vytvoření nových prostor pro vznik pracovních míst pro občany Prahy 12. Na revitalizaci je v návrhu rozpočtu vyhrazeno téměř 32 mil. Kč z dotace obdržené od hlavního města v loňském roce. Zde můžeme poděkovat ne příliš dobře fungující koalici na hlavním městě, která ráda pošle peníze na jednotlivé městské části, neboť sama neví jaké investice realizovat.
   

Mezi dvěma koly prezidentské volby

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Skončilo první kolo prezidentské volby a jsem docela potěšen. Za čtrnáct dní bude již i po kole druhém a budeme mít nového či staronového prezidenta na dalších pět let. S výsledkem prvního kola jsem spokojen a věřím, že i řada dalších občanů naší republiky. Současný prezident obdržel necelých 39 % a jeho vyzyvatel pro druhé kolo něco přes 26 %. I toto první kolo bohužel ukázalo, jak je naše společnost rozdělena v názorech na další vývoj. Vždyť snad všichni protikandidáti současného prezidenta, kteří do druhého kola nepostoupili, vyzvali své příznivce k volbě profesora Drahoše jako nového prezidenta Česka. Není se co divit. Prezidentův příklon k putinovskému Rusku či komunistické Číně byl evidentní. V neposlední řadě pak neskrývaná podpora pro ustavení menšinové vlády v čele s A. Babišem s jeho snahou o nastolení autokratického režimu v republice. A je zde řada dalších negativních prvků vládnutí současného prezidenta, kterými posouval nepsané hranice. Jenom v krátkosti a namátkově zmíním činnost hradního kancléře bez potřebné bezpečnostní prověrky po celé období prezidentování, úvahy o déle trvající vládě designovaného premiéra bez důvěry parlamentu či bianco šek předsedovi vítězného hnutí z parlamentních voleb na sestavování vlády v druhém kole v případě neúspěchu v kole prvním. To vše jistě řadu spoluobčanů přimělo jít k volbám a volit některého z protikandidátů. Věřme, že i v druhém kole prezidentských voleb dojde snaha o změnu na Hradě úspěšného konce. 
    

Co bude po volbách

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Píšu článek pro listopadové vydání Novin Prahy 12 a je pár dní před volbami do Poslanecké sněmovny. Zatím nevíme, jak dopadnou. Až budete, vážení čtenáři, noviny příští měsíc prohlížet, už bude jasno. Průzkumy různých agentur nás přesvědčují o jednoznačném vítězství jedné z populistických stran, přičemž demokratické strany mají být se značnou ztrátou v pozadí. Zatím můžeme jen doufat, že se tak nestane, i přes velký tlak některých médií přejících tomuto hnutí založenému na vůdcovském principu. Můžeme jen doufat, že po volbách nenastane situace, kdy bude sestavena vláda složená z populistů podporovaných krajní levicí. Toto složení by mohlo naši společnost vrátit o řádný kus zpět a znamenalo by i značné ohrožení demokratických principů v Česku. V současném předvolebním souboji nedochází k souboji idejí prezentovaných stranami v politickém spektru zleva doprava, ale bohužel k pouze k výkřikům jednoduchých hesel. A v tom jsou tyto volby podobné těm minulým. I při podrobnějším zkoumání volebních programů hlavních stran zjišťuji, že není uvedeno, jakým způsobem slibovaných cílů ta která strana či hnutí dosáhne. Zjednodušeně řečeno je nám předhazováno, že ti noví jsou právě ti správní, kteří vše umí a vše zařídí, a opráším-li jeden "fousatý" výrok jednoho nejmenovaného politika, že "zdroje jsou". A momentálně opravdu jsou. Jistě to však není zásluha končící politické reprezentace naší země, ale ekonomického vzestupu přinášejícího růst příjmů, za kterým stojí úspěšnost a pracovitost podnikatelů a živnostníků, nikoli rozrůstající se státní byrokracie a špiclování.
   

Další odvolání z vysoké veřejné funkce na Praze 12, aneb nevídaná politická kultura na radnici

První poprázdninové zářijové zasedání zastupitelstva v Praze 12 trvalo opětovně přes půlnoc. Není potřeba do detailu popisovat jaký byl program, co bylo či nebylo na jednání důležité, ale když je starosta, radní či místostarosta odvoláván z veřejné funkce, tak to je pak věcí zásadní.

Ano, na tomto zastupitelstvu byl odvolán z vysoké veřejné funkce pan Pinc (ANO). Pan Pinc totiž jaksi zapomněl, že i když sedí vysoko a vidí daleko, tak je na něj také vidět, a zkrátka nemůže řídit městkou část jako svou firmu, a už vůbec nemůže dělat to, co se mu právě líbí či hodí. Pan Pinc dlouhodobě balancoval nad propastí a hodně pracoval na hraně zákona a proto, když opoziční kolegové z TOP 09 přišli s návrhem na jeho odvolání, ODS jeho odvolání podpořila.

VÝSTAVBA NOVÉ RADNICE NA PRAZE 12

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Jedním z hlavních bodů při jednání zastupitelstva 27. 6. 2017 byl ten s názvem "NOVÁ RADNICE" uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem". Současné vedení a to včetně nedávno odvolaných členů ze Změny pro Prahu 12, prosazovalo umístění nové radniční budovy všude jinde, jenom ne v prostoru stávajícího Prioru. V době, kdy vedla městskou část ODS, byla na řešení formou zásadní přestavby obchodního domu Prior zpracována dokumentace a vydáno stavební povolení. Toto řešení jsme dlouhodobě prosazovali a i nadále je považujeme za nejlepší možné. Hlavním důvodem bylo umístění radnice přímo na Sofijském náměstí, které je centrem Prahy 12 s přirozenou spádovostí a dobrou dopravní obslužností. Oblast tak měla být dokončena jako funkční urbanistický celek.
 

KOMOŘANY SE BUDOU DUSIT DÁL

Ke svolání mimořádného jednání zastupitelstva jsme se aktivně připojili, protože zjištění dalších informací o stavbě na Šabatce bylo pro nás naprosto konsternující.

Ale pěkně od začátku. V roce 2014, kdy na radnici vládla menšinová vláda ODS, a TOP 09 platilo, že na Šabatce se stavět nebude a bude tam louka. Po komunálních volbách, kdy nám začala starostovat a vládnout paní Rázková ze Změny pro Prahu 12 alias KDÚ- ČSL , se pro Šabatku situace naprosto nevídaně změnila. Tato žena známá svými postoji k developerům najednou otočila a aktivně svým konáním obhajovala změnu územního plánu na Magistrátu 15. 9. 2016 tak, aby se na Šabatce stavět mohlo.

Co tak najednou k takové radikální změně názorů tehdejší starostku Rázkovou vedlo, nevíme, ale určitě si všichni vzpomeneme na oslavné články v novinách, jak developer bude na Šabatce stavět a i přispěje do pokladny radnice 10 miliónů korun. Velkolepý dar byl stvrzen darovací smlouvou mezi developerem a radnicí, kterou osobně podepsala tehdejší starostka Rázková.

Dneska se však ukazuje, že samotná darovací smlouva byla moc obecná a tak developer může postavit místo původních 10 bytových jednotek, bytových jednotek 11. Proto bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo a ODS se k němu aktivně připojila. V tuto chvíli jen můžeme pouze konstatovat, že zastupitelstvo se shodlo na usnesení a názoru, že současný starosta musí odbor výstavby informovat o vzniklé situaci a za městkou část se iniciativně domáhat změny při územním řízení.

Ptáte se, jak to dopadne? My z ODS už dopředu víme, že špatně. Na Šabatce se zkrátka stavět bude, jen nevíme kolik bytových jednotek. V tuto chvíli nám nezbývá nic jiného, než se spolehnout na současného starostu, protože jedině on má pravomoc k jednání za městkou část. No a pro Komořany a jejich občany je to už druhá historická rána, na které se svým jednáním tzv. podepsala paní Rázková ať už jako zastupitelka Prahy 12, či jako bývalá starostka Prahy 12. Komořany z minulosti nemají připojením na Pražský okruh, v současnosti se bude na Šabatce stavět.

Mgr. Zlatuše Rybářová, zastupitelka MČ Praha 12

 

 

Setkání s předsedou oblastního sdružení ODS Praha 12

Vážení spoluobčané,
chcete se zapojit do veřejného dění v Praze 12 a Libuši-Písnici? Nelíbí se Vám současná politická situace? Jsou Vám blízké liberálně konzervativní postoje a rádi byste je uplatnili ve veřejném životě?

Přijďte si k nám popovídat o možnostech spolupráce. Rádi Vás přivítáme v úterý 16.5.2017 od 20:00 v restauraci Archa, Sofijské náměstí, P4 na “setkání s předsedou ODS Praha 12”.

V případě zájmu je možno dohodnout individuální setkání. Kontaktujte prosím přímo předsedu oblastního sdružení ODS Praha 12, Ing. Vojtěcha Kosa, tel. 774466560, vojtech.kos@seznam.cz.

Těšíme se na setkání a případnou spolupráci.

 

Zamyšlení nad letošním rozpočtem MČ Praha 12

PhDr. Tomáš Grulich, senátor, zastupitel MČ Praha 12

Kdybych chtěl být nejstručnější, stačí napsat – rozpočet MČ Praha 12 pro rok 2017 je špatný. To by bylo sice jednoduché a pravdivé, avšak bez uspokojení veřejnosti. Nechci zabíhat do detailů, ale ukázat v základní formě proč tomu tak je.

V roce 2010 po volbách ODS opouštěla radnici. V tuto dobu bylo na zvláštním účtu cca 1/4 miliardy Kč, určených především na vybudování nové radnice, která byla připravována přestavbou bývalého Prioru na Sofijském náměstí. Existovalo územní rozhodnutí, byl projekt, bylo stavební povolení a byla provedena první úprava obchodní pasáže. Současná radnice projekt zrušila a rozhodla se postavit radnici na zelené louce, v blízkosti současné radnice. Nabourala tak ideu dlouhodobě budovaného centra obce. Snížila jeho význam, a zároveň ochudila přirozenou obchodní směnu potencionálních zákazníků z řad úředníků MČ Praha 12 a jejich návštěvníků.

Odvolávání členů Rady MČ Praha 12

PhDr. Tomáš Grulich, senátor, zastupitel MČ Praha 12
 
Osobně mě překvapuje, že došlo k rozpadu koalice až nyní. Každé zastupitelstvo je cítit nervozitu. Rada MČ Praha 12 předkládá zastupitelstvu jen body, které jsou vynuceny zákonem nebo jednacím řádem. Zcela chybí jakékoliv dlouhodobé vize. Značná část usnesení je navržena ve dvojím vyhotovení, a) souhlasíte, b) nesouhlasíte. Rada nemá vlastní názor, nebo se bojí rozhodnout, nebo se nedokáže domluvit. Vše je špatně.

Ne, že by všechna naše rozhodnutí byla v minulosti správná, chyby se dělají, bez nich to bohužel úplně nejde, ale alespoň jsme vystupovali s nějakým názorem opřeným o informace, které jsme v danou chvíli měli. Pak se o nich diskutovalo, buď se nám náš návrh podařilo obhájit, nebo také nikoliv.

Trojský kůň v koalicích na Praze 12

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Úterní jednání zastupitelstva bylo bouřlivé a dlouhé. Nad obvyklé standardní materiály vyčnívaly dva. Projednávání bodů týkajícího se vydání knihy "Praha 12 křížem krážem", které bylo spojeno s řadou nestandardních kroků ze strany bývalé starostky. Výsledkem projednávání bylo usnesení zastupitelstva, které žádá vedení městské části o důsledné prošetření všech kroků a okolností, které provázely její vydání.
    Druhým závažným bodem bylo projednání rozpočtu městské části pro letošní rok. Rozpočet je vždy důležitým momentem a samozřejmě je i pro současnou koalici mezi ANO 2011, ČSSD a Změnou pro Prahu 12 (ZPP12). V tomto bodě se již v plné síle objevila koaličně-opoziční pozice ZPP12 v čele s bývalou starostkou a členkou KDU-ČSL PhDr. Rázkovou. Situace, kterou známe z doby, kdy jsme vedli radnici společně se ZPP12 a ona projednávání rozpočtu pro rok 2014 využila k opuštění koalice, nastartování předvolební kampaně a hrubému pošpinění koaličních partnerů.
    Teď si to tedy užívá i současná radniční koalice. Při hlasování tedy ZPP12 hlasovala proti svým koaličním partnerům a rozpočet nebyl odsouhlasen. Dalším negativem z toho vyplývajícím byla i nemožnost odsouhlasit dotace organizacím v grantových řízeních.
    Jednáním ZPP12 na zastupitelstvu došla trpělivost zbývajícím dvěma koaličním stranám. Ve středu byli PhDr. Rázková a Mgr. Boublík zbaveni svých kompetencí v Radě městské části a koaliční smlouva vypovězena.
    Je to tedy již třetí koalice za sebou, kterou ZPP12 rozbila. Samozřejmě, a to také již známe, ZPP12 ústy své hlavní představitelky troubí do světa, jak Ti druzí jsou špatní. Všem musí být samozřejmě jasné, že pokud je to již potřetí a s různými partnery, tak je asi něco špatně u ZPP12 a především u její hlavní představitelky, bývalé starostky, která ZPP12 v podstatě ovládá.