Z jednání zastupitelstva

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Včera 26. 4. proběhlo 12. jednání zastupitelstva. Počátek byl stanoven opět na pravé poledne. Již při začátku dochází tradičně k porušení jednacího řádu a to tím, že zasedání není zahájeno ve stanovený čas. Pokud totiž není ve stanovenou hodinu přítomna nadpoloviční polovina zastupitelů, tak má starosta zasedání odložit o půl hodiny. To se však pravidelně neděje a čeká se, až dorazí různí opozdilci z koaličních řad. Včera se tedy začalo se čtvrthodinovým zpožděním.
    Důležitými body, které byly schváleny napříč všemi politickými subjekty bylo poskytnutí dotací ve čtyřech oblastech. V převážné většině ostatních bodů opět docházelo k názorové konfrontaci mezi koalicí (ANO, Změna pro P12, ČSSD) a opozicí, kterou opravdu tvoří pouze ODS a TOP 09. Na programu bylo tedy odůvodnění veřejné zakázky "NOVÁ RADNICE", která by měla být prováděna formou Design and Build. Dále pak kupní smlouva na pozemky situované v nejbližším okolí současné radnice. Cena, která byla zastupitelstvem odhlasována činí cca 17,6 mil. Kč a je tak asi o 4 miliony vyšší než říká odborný cenový posudek. Peníze budou vzaty z fondu obnovy, který tak dostane další ránu. Jakékoliv relevantní připomínky ze strany opozice byly koalicí striktně odmítány.
    Průběh vlastního jednání se nesl v obvyklém duchu, k čemuž patří mj. skákání do řeči mluvícím opozičním zastupitelům pod různými záminkami (upozorňování na běžící čas, politické výpady). Rovněž řízení schůze se nevymykalo standardům nově nastolených touto koalicí. Mezi ty patří např. to, že každou chvíli řídí schůzi někdo jiný. Zde je důležité pozorovat, kdo drží mikrofon, neboť ten v dané chvíli řídí schůzi. Oznámení o předání řízení schůze starostkou nebo někým jiným z předsedajících není zvykem provádět.
    Bohužel je nutné konstatovat, že úpadek kultury jednání je evidentní. Zhruba po roce a půl fungování nové koalice, již také není možné nedostatky omlouvat "nováčkovskou daní".
   

Rekonstrukce ulice Čs. exilu

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Rekonstrukce komunikace probíhá postupně od roku 2014. V té době jsme ještě řídili běh věcí veřejných na radnici naší městské části a jednou z kompetencí byla rovněž doprava. V 1. fázi rekonstrukce realizované právě v roce 2014 se jednalo o část od křižovatky s Modřanskou až po křižovatku s ulicí Na Cikorce. Tehdy se nám do prací podařilo rovněž prosadit opravu mostního zábradlí poblíž stanice Zátišská a v této zastávce rovněž drobné vylepšení obou  přístřešků, které byly vybaveny lavičkami. Drobnost, ale občany kladně kvitovaná.
    Další etapa rekonstrukce měla pokračovat v roce 2015, ale nestalo se. To již radnici řídilo nové uskupení. Rekonstrukce pokračuje až letos částí od křižovatky s ulicí Generála Šišky nahoru na sídliště.  Zde musím kladně kvitovat, že se rovněž realizuje úrovňový přechod u ulice Platónova. Přechod, který byl projednán a zahrnut do plánované rekonstrukce ještě během našeho působení v roce 2014. Lidé přecházející z autobusové zastávky nebo z nové zástavby vždy raději volili riskantní přecházení komunikace než místní podchod. Přechod byl  velmi žádaný a zcela jistě značně zlepší bezpečnost chodců.
    

K rozpočtu Městské části Praha 12 na rok 2016

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Na nedávném jednání zastupitelstva bylo jedním z hlavních bodů projednání rozpočtu na letošní rok. Zastupitelům byl předložen materiál, který zřetelně ukazuje na trend budoucích let a tím je zvyšování rozdílu mezi příjmy a výdaji a to bohužel do minusu. Silou vládnoucí koalice, bez ohledu na námitky opozičních zastupitelů za ODS a TOP 09, byl protlačen rozpočet, kde příjmy činí cca 255 mil. Kč a výdaje cca 391 mil. Kč. Vzniklý schodek pak bude kryt tzv. financováním tj. zapojením ušetřených prostředků z let minulých. Zde je potřeba zdůraznit z let minulých tj. období, kdy vládla současnou koalicí tolik kritizovaná ODS.
    Součástí předloženého materiálu byl rovněž rozpočtový výhled na další roky a to opět se značným deficitem. Ušetřené prostředky z let minulých však nevydrží věčně. Můžeme hovořit pouze o několika letech. A tak již v současnosti není situace vůbec dobrá. To přiznává i v posledních Novinách Prahy 12 současný místostarosta zodpovědný za rozpočet. V článku se hovoří o nutnosti strukturálních změn a omezení mandatorních výdajů. To vše však až příště. Otázkou je, proč tato nutná opatření odkládat. Jedním z možných důvodů může být i složení současné vládnoucí garnitury. V čele radnice totiž stojí člověk, který je vyznavačem a propagátorem různých populistických nápadů, které však vždy mají dopad právě na růst mandatorních výdajů. A jak je známo, mandatorní výdaje celkem snadno vznikají, ale jsou velmi obtížně rušeny nebo alespoň snižovány.

Jeden střípek z jednání zastupitelstva

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Na úterý 23. února bylo svoláno jednání zastupitelstva. Tentokrát na netradiční hodinu. Na pravé poledne. Nevhodnost pro všechny pracující a neuvolněné zastupitele zcela zřejmá. Na programu byla řada bodů. Nade všemi však vyčnívaly dva. Rozpočet Městské části Praha 12 na rok 2016 a zajištění dalšího postup na projektu "Nová radnice".
    Nechci zde rozebírat argumenty koaliční či opoziční při projednávání těchto bodů. Za pozornost stojí chování většiny členů rady k vystupujícím z řad opozice. Po úvodních slovech předkladatele a po otevření diskuse k materiálům, nastalo na pódiu, kde sedí členové rady, hemžení. Koaliční zastupitelé k materiálům nediskutují, vše je jim jasné a sedí na svých židlích jako zařezaní. Opoziční se snaží, hledají argumenty pro i proti, ale zájem ze strany rady se blíží k nule. Na pódiu sedí jeden, někdy dva. Ostatní se rozprchli do sálu, projednat jiné, jistě důležitější věci nebo si zakouřit. Argumenty opozice není třeba poslouchat, vždyť máme většinu a vše je předem jasné.
    Je přízračné a dosti varující, že právě při těchto důležitých materiálech byla koalicí prezentována arogance moci tímto způsobem.

Růžový sad radničních novin

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Dlouho jsem zvažoval, co napsat k působení koalice hnutí ANO, Změny pro Prahu 12 a ČSSD po roce jejího vládnutí. Neměl jsem dojem, že by se kromě záležitostí započatých ještě v minulém volebním období něco podstatného dělo. Snad kromě plnění předvolebního slibu tvrdého boje proti developerům a jejich stavebním záměrům, který je průběžně plněn koaličními změnami územního plánu umožňujících další výstavbu.
    Námět se dostavil při obdržení lednového čísla radničních Novin Prahy 12. Již při prvním seznámení s obsahem bylo jasné, že nějak zavánějí. Ano, opravdu. Byla to sebechvála. Převážná část prezentovaných úspěchů byla totiž započata již za vedení radnice ODS a TOP 09. Bohužel o tom v novinách není ani zmínka a tak čtenář neznalý se maximálně dozví, že se pokračovalo v započatých projektech bez toho, aby bylo řečeno, kdy byly započaty. Jedná se o všechny stavby spolufinancované z evropských fondů, otevření 2 nových tříd pro mateřské školy v areálu ZŠ Smolkova. Podobné je to u oprav komunikací, užívání Viničního domku, pokračování ve výstavbě kanalizace, činností v souvislosti se snahou zachovat fotbalové hřiště na Točné. Vrcholem pak je zmínka o tom, že se podařilo prosadit napojení na Pražský okruh ve  variantě 5A. Té varianty, která má již několik let územní rozhodnutí a jejíž největší odpůrce sedí v čele radnice a bez jehož aktivit mohly být Komořany již dávno bez automobilových kolon a veškerých negativ s tím souvisejících.
    Jednoduše řečeno vše je zásluhou současného vedení, život na Praze 12 je procházkou růžovým sadem a městská část je zalita sluncem.