VÝSTAVBA NOVÉ RADNICE NA PRAZE 12

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Jedním z hlavních bodů při jednání zastupitelstva 27. 6. 2017 byl ten s názvem "NOVÁ RADNICE" uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem". Současné vedení a to včetně nedávno odvolaných členů ze Změny pro Prahu 12, prosazovalo umístění nové radniční budovy všude jinde, jenom ne v prostoru stávajícího Prioru. V době, kdy vedla městskou část ODS, byla na řešení formou zásadní přestavby obchodního domu Prior zpracována dokumentace a vydáno stavební povolení. Toto řešení jsme dlouhodobě prosazovali a i nadále je považujeme za nejlepší možné. Hlavním důvodem bylo umístění radnice přímo na Sofijském náměstí, které je centrem Prahy 12 s přirozenou spádovostí a dobrou dopravní obslužností. Oblast tak měla být dokončena jako funkční urbanistický celek.
    To vše bylo však zahozeno a koalice vládnoucí od voleb v roce 2014 začala zcela od začátku. Pro realizaci zvolila metodu "Design and build", tedy navrhni a postav. Pro technické a právní poradenství bylo použito služeb firem Rowan Legal a Edifice construction and consulting. Pro umístění budovy byl vybrán pozemek mezi ul. Generála Šišky a Pískovou pod stávající radnicí částečně zastavěný plechovými skladovými halami.
    Včera bylo tedy zastupitelstvo postaveno před rozhodnutí, zda odsouhlasí smlouvu s městskou radou vybraným zhotovitelem. Tím má být společenství firem Klement a. s. a Geosan Group a. s. vystupující pod společnou hlavičkou "Společnost radnice Praha 12". Po dlouhé a bouřlivé debatě byla nakonec smlouva  schválena a realizace nové radnice se dostala do další fáze. Práce spojené s výstavbou budou financovány částečně z vlastních zdrojů městské části ušetřených z dob vlád ODS a částečně z půjčky od hlavního města s dlouhodobou návratností.
    Našim zastupitelům se podařilo do schvalovaného usnesení prosadit to, aby městská rada prosazovala propojení nové radnice v navrhovaném umístění a Sofijského náměstí takovým způsobem (např. humanizovaným podchodem, obchodní pasáží), který by umožnil začlenit radnici do širšího centra Modřan, a který by zároveň sloužil pro napojení na východy metra linky D stanice "Modřany", které ODS dlouhodobě prosazuje.

KOMOŘANY SE BUDOU DUSIT DÁL

Ke svolání mimořádného jednání zastupitelstva jsme se aktivně připojili, protože zjištění dalších informací o stavbě na Šabatce bylo pro nás naprosto konsternující.

Ale pěkně od začátku. V roce 2014, kdy na radnici vládla menšinová vláda ODS, a TOP 09 platilo, že na Šabatce se stavět nebude a bude tam louka. Po komunálních volbách, kdy nám začala starostovat a vládnout paní Rázková ze Změny pro Prahu 12 alias KDÚ- ČSL , se pro Šabatku situace naprosto nevídaně změnila. Tato žena známá svými postoji k developerům najednou otočila a aktivně svým konáním obhajovala změnu územního plánu na Magistrátu 15. 9. 2016 tak, aby se na Šabatce stavět mohlo.

Co tak najednou k takové radikální změně názorů tehdejší starostku Rázkovou vedlo, nevíme, ale určitě si všichni vzpomeneme na oslavné články v novinách, jak developer bude na Šabatce stavět a i přispěje do pokladny radnice 10 miliónů korun. Velkolepý dar byl stvrzen darovací smlouvou mezi developerem a radnicí, kterou osobně podepsala tehdejší starostka Rázková.

Dneska se však ukazuje, že samotná darovací smlouva byla moc obecná a tak developer může postavit místo původních 10 bytových jednotek, bytových jednotek 11. Proto bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo a ODS se k němu aktivně připojila. V tuto chvíli jen můžeme pouze konstatovat, že zastupitelstvo se shodlo na usnesení a názoru, že současný starosta musí odbor výstavby informovat o vzniklé situaci a za městkou část se iniciativně domáhat změny při územním řízení.

Ptáte se, jak to dopadne? My z ODS už dopředu víme, že špatně. Na Šabatce se zkrátka stavět bude, jen nevíme kolik bytových jednotek. V tuto chvíli nám nezbývá nic jiného, než se spolehnout na současného starostu, protože jedině on má pravomoc k jednání za městkou část. No a pro Komořany a jejich občany je to už druhá historická rána, na které se svým jednáním tzv. podepsala paní Rázková ať už jako zastupitelka Prahy 12, či jako bývalá starostka Prahy 12. Komořany z minulosti nemají připojením na Pražský okruh, v současnosti se bude na Šabatce stavět.

Mgr. Zlatuše Rybářová, zastupitelka MČ Praha 12

 

 

Setkání s předsedou oblastního sdružení ODS Praha 12

Vážení spoluobčané,
chcete se zapojit do veřejného dění v Praze 12 a Libuši-Písnici? Nelíbí se Vám současná politická situace? Jsou Vám blízké liberálně konzervativní postoje a rádi byste je uplatnili ve veřejném životě?

Přijďte si k nám popovídat o možnostech spolupráce. Rádi Vás přivítáme v úterý 16.5.2017 od 20:00 v restauraci Archa, Sofijské náměstí, P4 na “setkání s předsedou ODS Praha 12”.

V případě zájmu je možno dohodnout individuální setkání. Kontaktujte prosím přímo předsedu oblastního sdružení ODS Praha 12, Ing. Vojtěcha Kosa, tel. 774466560, vojtech.kos@seznam.cz.

Těšíme se na setkání a případnou spolupráci.

 

Zamyšlení nad letošním rozpočtem MČ Praha 12

PhDr. Tomáš Grulich, senátor, zastupitel MČ Praha 12

Kdybych chtěl být nejstručnější, stačí napsat – rozpočet MČ Praha 12 pro rok 2017 je špatný. To by bylo sice jednoduché a pravdivé, avšak bez uspokojení veřejnosti. Nechci zabíhat do detailů, ale ukázat v základní formě proč tomu tak je.

V roce 2010 po volbách ODS opouštěla radnici. V tuto dobu bylo na zvláštním účtu cca 1/4 miliardy Kč, určených především na vybudování nové radnice, která byla připravována přestavbou bývalého Prioru na Sofijském náměstí. Existovalo územní rozhodnutí, byl projekt, bylo stavební povolení a byla provedena první úprava obchodní pasáže. Současná radnice projekt zrušila a rozhodla se postavit radnici na zelené louce, v blízkosti současné radnice. Nabourala tak ideu dlouhodobě budovaného centra obce. Snížila jeho význam, a zároveň ochudila přirozenou obchodní směnu potencionálních zákazníků z řad úředníků MČ Praha 12 a jejich návštěvníků.

Odvolávání členů Rady MČ Praha 12

PhDr. Tomáš Grulich, senátor, zastupitel MČ Praha 12
 
Osobně mě překvapuje, že došlo k rozpadu koalice až nyní. Každé zastupitelstvo je cítit nervozitu. Rada MČ Praha 12 předkládá zastupitelstvu jen body, které jsou vynuceny zákonem nebo jednacím řádem. Zcela chybí jakékoliv dlouhodobé vize. Značná část usnesení je navržena ve dvojím vyhotovení, a) souhlasíte, b) nesouhlasíte. Rada nemá vlastní názor, nebo se bojí rozhodnout, nebo se nedokáže domluvit. Vše je špatně.

Ne, že by všechna naše rozhodnutí byla v minulosti správná, chyby se dělají, bez nich to bohužel úplně nejde, ale alespoň jsme vystupovali s nějakým názorem opřeným o informace, které jsme v danou chvíli měli. Pak se o nich diskutovalo, buď se nám náš návrh podařilo obhájit, nebo také nikoliv.

Trojský kůň v koalicích na Praze 12

Ing. Jiří Fremr, člen Zastupitelstva MČ Praha 12

    Úterní jednání zastupitelstva bylo bouřlivé a dlouhé. Nad obvyklé standardní materiály vyčnívaly dva. Projednávání bodů týkajícího se vydání knihy "Praha 12 křížem krážem", které bylo spojeno s řadou nestandardních kroků ze strany bývalé starostky. Výsledkem projednávání bylo usnesení zastupitelstva, které žádá vedení městské části o důsledné prošetření všech kroků a okolností, které provázely její vydání.
    Druhým závažným bodem bylo projednání rozpočtu městské části pro letošní rok. Rozpočet je vždy důležitým momentem a samozřejmě je i pro současnou koalici mezi ANO 2011, ČSSD a Změnou pro Prahu 12 (ZPP12). V tomto bodě se již v plné síle objevila koaličně-opoziční pozice ZPP12 v čele s bývalou starostkou a členkou KDU-ČSL PhDr. Rázkovou. Situace, kterou známe z doby, kdy jsme vedli radnici společně se ZPP12 a ona projednávání rozpočtu pro rok 2014 využila k opuštění koalice, nastartování předvolební kampaně a hrubému pošpinění koaličních partnerů.
    Teď si to tedy užívá i současná radniční koalice. Při hlasování tedy ZPP12 hlasovala proti svým koaličním partnerům a rozpočet nebyl odsouhlasen. Dalším negativem z toho vyplývajícím byla i nemožnost odsouhlasit dotace organizacím v grantových řízeních.
    Jednáním ZPP12 na zastupitelstvu došla trpělivost zbývajícím dvěma koaličním stranám. Ve středu byli PhDr. Rázková a Mgr. Boublík zbaveni svých kompetencí v Radě městské části a koaliční smlouva vypovězena.
    Je to tedy již třetí koalice za sebou, kterou ZPP12 rozbila. Samozřejmě, a to také již známe, ZPP12 ústy své hlavní představitelky troubí do světa, jak Ti druzí jsou špatní. Všem musí být samozřejmě jasné, že pokud je to již potřetí a s různými partnery, tak je asi něco špatně u ZPP12 a především u její hlavní představitelky, bývalé starostky, která ZPP12 v podstatě ovládá.